Po?etak nastave METODE I TEHNIKE ISTRAŽIVANJA POVIJESTI 19. STOLJE?A
Nastava na predmetu Metode i tehnike istraživanja povijesti 19. stolje?a po?inje u srijedu 14. 10. 2009. u 12.30. prisustvovanjem svih studenata na predavanju prof. dr. Williama Johnstona.
Poželjno je da se studenti prije predavanja upoznaju s knjigom prof. dr. Johnstona «Austrijski duh: Intelektualna i društvena povijest 1848 – 1938» (Globus 1993.). Studenti se mole da se prije po?etka predavanja jave doc. dr. sc. Sikiri? Assouline, radi evidencije prisutnosti na nastavi.

Od sljede?eg tjedna nastava ?e se odvijati u dvije seminarske grupe, prema rasporedu koji ?e biti objavljen na oglasnoj plo?i i na web-u.
13.10.2009.