Obavijest jednopredmetnim studentima 2. godine preddiplomskog studija
Predavanje iz predmeta "Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka" koje se trebalo održati u ponedjeljak, 12. listopada 2009. godine u 18. 30 sati u D-V, iznimno ?e se održati u utorak, 13. listopada 2009. godine u 18. 30 sati u D-VI, zajedno s predavanjem za dvopredmetne studente.
13.10.2009.