Poziv na okrugli stol
Pozivaju se svi zainteresirani na okrugli stol HISTORIJSKA ZNANOST PRIJE I POSLIJE POSTMODERNE, koji se održava povodom izlaska iz tiska

Keith Jenkins, PROMIŠLJANJE HISTORIJE (prijevod Snježana Koren), Srednja Europa, Zagreb 2008.

Marc Bloch, APOLOGIJA HISTORIJE ILI ZANAT POVJESNI?ARA (prijevod Jagoda Milinkovi?), Srednja Europa, Zagreb 2008.

Mirjana Gross, „Dekonstrukcija historije ili svijet bez prošlosti“, Historijski zbornik, god. LXII, br. 1/2009, str. 165-194

Okrugli stol ?e se održati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u petak, 20. studenoga 2009. godine, s po?etkom u 13 sati.

Opširnije
19.10.2009.