Obavijest studentima
SVI studenti koji slušaju kolegij "Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stolje?a" trebaju do?i u utorak u 8.00 h u Hrvatski državni arhiv gdje ?e se održati nastava za obje seminarske grupe. Potrebno je do?i nešto ranije jer nastava po?inje to?no u 8 sati. Nakon nastave ujedno ?e biti dogovoren kona?ni raspored po grupama.
23.10.2009.