Znanstveno savjetovanje BELLVM BATONIANVM MM
Pozivamo Vas da prisustvujete znanstvenom savjetovanju Bellum Batonianum MM koje ?e se povodom dva tisu?lje?a panonsko-dalmatinskog ustanka održati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od 5. do 7. studenoga 2009. godine u organizaciji Centra za interdisciplinarno istraživanje stare povijesti Zavoda za hrvatsku povijest pri Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu, u suradnji sa znanstvenoistraživa?kim projektima pri Odsjeku za arheologiju istoga Fakulteta i Odsjeku za arheologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Opširnije
30.10.2009.