Obavijest diplomskim studentima moderne i suvremene povijesti
Kolegij Metode i tehnike istraživanja povijesti 19. stolje?a na diplomskom usmjerenju Moderna i suvremena povijest nastavlja s radom u dvije seminarske grupe prema sljede?em rasporedu:

Grupa I – UTORAK
Studenti: Buhin, Bebek, Horg, Hribar, Pevec, Previši?, Popovi? P., Popovi? N., Radi?, Rodi?, Sari?, Sušanj i Švraka

Grupa II – SRIJEDA
Studenti: Ivanec, Jagi?, Jurjevi?, Nemet, Noskovi?, Radov?i?, Savi?, Tinodi, Topi?, Tom?i?, Tomeljak i Vargaš
13.11.2009.