Obavijest studentima
Za studente na kolegiju "Kulturna povijest":
Christian Giordano, "Pravna država i kulturne norme: antropološka interpretacija politi?kih fenomena u sredozemnim društvima." u: Etnološka tribina 19, Zagreb, 1996., 43-59
17.11.2009.