ISVU obavijest
Prijave za ispite preko ISVU-a bit ce mogu?e od ?etvrtka 28.01. za sve kolegije preddiplomskog studija povijesti.

Za ispite koji su najavljeni u vremenu dok još traje nastava (do 05.02) mo?i ?ete se prijavljivati i odjavljivati do dva dana prije ispita. Za sve ispitne termine unutar zimskog ispitnog roka, od 8. velja?e do 26. velja?e, prijave su mogu?e do 5 dana prije ispita, a odjave do 2 dana.
25.01.2010.