Obavijest studentima
Nadoknada seminarske nastave na kolegiju Europska i svjetska povijest ranog novog vijeka održat ?e se u subotu, 6. velja?e, u dvorani A-202, od 08.00 do 09:30 (grupa ?etvrtkom), i od 09:30 do 11:00 (grupa utorkom).
28.01.2010.