Program znanstvenog skupa
Na poveznici se nalazi program me?unarodnog znanstvenog skupa u organizaciji Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu

U po?etku bijaše De administrando imperio:
Konstantin VII Porfirogenet i percepcije najranije hrvatske povijesti


koji se održava u Knjižnici Filozofskog fakulteta – Konferencijska dvorana, 2. kat, 18. velja?e 2010.

Program skupa 18.02.2010.
15.02.2010.