Obavijest studentima tre?e godine
Mole se SVI studenti koji u ljetnom semestru AG2009./2010. trebaju poha?ati Europsku i svjetsku povijest nakon 1945. godine da u vrijeme prvog seminara, u utorak u 9.30h sati do?u u u?ionicu A-202 zbog dogovora oko seminarskih grupa.

Seminari ?e se održavati utorkom od 9.30 do 11h i 11 do 12.30h, ?etvrtak od 15.30 do 17.00h i petkom od 11 do 12.30h. Nastavne skupine moraju biti ujedna?ene. Predavanje je utorkom od 14.00h do 15.30h.
26.02.2010.