Obavijest studentima prve godine
Mole se SVI studenti drugog semestra preddiplomskog studija povijesti, koji ?e poha?ati predavanja i seminare kolegija Europske regije i hrvatska povijest, da do?u (bez obzira na prijavljenu seminarsku grupu) na uvodni sastanak u ?etvrtak 4. ožujka u 15.30 u A-201.
01.03.2010.