Informacije o studiranju na Sveu?ilištu u Konstanzu
Sveu?ilište u Konstanzu objavilo je Infromation Letter za akademsku godinu 2010/2011 te popis studijskih programa za Faculty of Humanitites sa podacima potrebnima studentima koji ?e se prijavljivati na to sveu?ilište u okviru objavljenoga natje?aja za program ERASMUS.

Skenirane brošure objavljene su na mrežnim stranicama Fakulteta Stipendije i studiranje u inozemstvu i dostupne su na sljede?em linku: http://www.ffzg.hr/student/index.php?cid=1142

Studenti Odsjeka za informacijske znanosti prijavljuju se za podru?je Political science, a studenti povijesti za podru?je History.
10.03.2010.