Poziv na predavanje i raspravu
Rasprava Imperial Spaces s gostima sa Central European University Budapest

Tribina Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta i "Dijalozi s povodom" Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta u Zagrebu pozivaju Vas na predavanja i raspravu "Imperial Spaces" s profesorima Alfredom J. Rieberom i Marshom Siefert u ponedjeljak, 19. travnja t.g., od 9.30 do 11.00 te od 12.30 do 13.00 u Vije?nici Filozofskog fakulteta.

Pozivnica
14.04.2010.