Obavijest studentima
U petak 16. 4. 2010. dr. sc. Mladen Tomorad ne?e održati seminar iz Svjetske povijesti 19. stolje?a. Novi raspored seminara je slijede?i:

23. 4. Hai?anska revolucija - Simon Bolivar i južnoameri?ke revolucije
30. 4. Europske migracije u SAD tijekom 19. st. - Odraz prilika u ruskom društvu u realisti?noj ruskoj književnosti

Mole se studenti koji trebaju održati seminare u naredna dva tjedna (23. i 30. 4.) da pripreme svoja izlaganju u trajanju od 35 minuta te da pošalju svoje prezentacije hitno mailom.
15.04.2010.