Obavijest o prijavama ispita u ISVU
Za sve redovite ispitne termine u lipnju i rujnu studenti preddiplomskog studija mo?i ?e se prijaviti preko studomata 5 dana prije ispita a odjaviti do 2 dana prije ispita.
28.05.2010.