Obavijest o terenskoj nastavi na Medvedgrad 5. lipnja 2010.
Polazište za terensku nastavu na Medvedgrad, koja je obavezna za studente Srednjovjekovnih utvrda i seminara Europske regije i hrvatska povijest u srednjem vijeku kod S. Pisk, je u subotu 5. lipnja kod crkve u Šestinama u 10.00 sati.

Do crkve u Šestinama (stanica je kod crkve) mogu?e je do?i zetovim autobusom br. 102 (Britanski trg - Mihaljevac) s Britanskog trga koji polazi u 8.oo, 8.30, 9.00 i 9.30. U slu?aju kiše u subotu, terenska nastava se otkazuje.
02.06.2010.