Rezultati kolokvija iz predmeta Hrvatska povijest nakon 1945.
Na poveznicama se nalaze rezultati kolokvija iz predmeta Hrvatska povijest nakon 1945., održanog 10.06.2010.

Rezultati 10.6.2010., prva skupina

Rezultati 10.6.2010., druga skupina
15.06.2010.