Obavijest o konzultacijama
Prof. dr. Damir Agi?i? ne?e imati konzultacije u ?etvrtak, 24. lipnja.
U slu?aju prijeke potrebe, studenti se mogu javiti mailom.
17.06.2010.