Obavijest o konzultacijama
Prof. dr. sc. Borislav Grgin ne?e održati konzultacije u srijedu, 23. 6. o.g. U slu?aju potrebe studenti se mogu obratiti mailom.
20.6.2010.