Obavijest studentima
Dr. sc. Neven Budak u srijedu 7.7. ne?e biti na konzultacijama, zbog sjednice Nacionalnog vije?a. Potpise i ocjene ?e davati 6.7. u 12 sati. Ako je nekom hitno, mogu se obratiti dr. sc. Zrinki Nikoli? Jakus.
28.06.2010.