OBAVIJEST STUDENTIMA KONZULTACIJE U LIPNJU, SRPNJU I RUJNU
Dr. sc. Mirjana MATIJEVI? SOKOL, izv. prof.
Petkom, u 11 h.

Tomislav GALOVI?, znan. novak.
Petkom, u 11 h.
26.6.2007.