Obavijest studentima
Ispit iz Svjetske povijesti 20. stolje?a - komparatisti?ke teme (B.V.Šoljan i T. Jakovina) bit ?e 7.rujna u 10h i 14. rujna u 10h.

Ostale informacije izravno od nastavnika.
24.08.2010.