Obavijest o konzultacijama
Ida Ograjšek Gorenjak ne?e održati konzultacije u utorak 07.09.2010. Konzultacije u petak 10.09. održati ?e od 9h-10h.
06.09.2010.