Obavijest prvostupnicima
Prije predaje indeksa u tajnišvo za testiranje za prvostupni?ku diplomu, provjerite slažu li vam se ocjene, datumi i ECTS bodovi u indeksu i ISVU-u (preko studomata).
Ako se nešto ne poklapa, odnesite profesoru nositelju predmeta ili izvo?a?u na ispravak (uz potpis profesora). Bez toga ne možete dobiti potvrde o ispunjavanju svih uvjeta za prvostupni?ku diplomu Odsjeka za povijest.

Iz istog razloga neka si svi preddiplomci, završetkom rujanskog ispitnog roka, provjere u studomatu sve ocjene, datume i ECTS bodove i usporede ih sa upisanim stanjem u indeksu. Ako ima bilo kakvih nepoklapanja, treba se odmah provjeriti s profesorima o ?emu je rije?.
15.09.2010.