Dekanski ispitni rok
Na poveznici (i na izborniku desno) se nalaze ispitni termini dekanskog roka.

Prijave i odjave na ispite u dekanskom roku ?e biti mogu?e preko ISVU-a do pono?i jedan dan prije samog ispitnog termina (npr. ako je rok 21.09., prijave i odjave su do 19. u pono?).

Dekanski ispitni rok na Odsjeku za povijest, 2010.
16.09.2010.