Obavijest studentima
Upisi ocjena iz kolegija Socijalna historija: pravne ustanove i prakse i Mleta?ka Republika: imperijalna baština, bit ?e u ponedjeljak 27. rujna od 12:30 do 13:30, i u utorak 28. rujna, od 14:00 do 15:00 sati u C-113.
24.09.2010.