Obavijest studentima
Zbog sudjelovanja na me?unarodnoj znanstvenoj konferenciji u Sofiji, Vjeran Kursar ne?e održati nastavu iz predmeta Povijest Osmanskog Carstva 11. 10. 2010., kao ni konzultacije 07. i 11.10. Nastava ?e biti nadokna?ena kasnije.
05.10.2010.