Obavijest o promijeni rasporeda za 3. semestar dvopredmetnog preddiplomskog studija
Dr. sc. Hrvoje Petri? predavanja iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest ranog novog vijeka održavat ?e ?etvrtkom od 15:30 do 17:00 sati u dvorani A-202

06.10.2010.