Obavijest studentima diplomskog studija
Nastava iz obveznog predmeta Komparatisti?ke teme iz europske povijesti 19. stolje?a po?inje u ?etvrtak, 14. listopada 2010., prema rasporedu (uvodno predavanje održat ?e se dvorani D1 od 08.00 do 09.30 sati).

Nastava iz izbornog predmeta Hrvatsko-ma?arski odnosi u 19. stolje?u zapo?inje tako?er u ?etvrtak, 14. listopada 2010., u 17.00 sati u dvorani A-201, gdje ?e se održati uvodno predavanje.
11.10.2010.