Obavijest studentima
Jednopredmetni studenti povijesti koji su upisali izborni predmet Povijest Gr?ke i Rima sa starom poviješ?u hrvatskih zemalja ispisani su sa njega jer na prvoj godini slušaju obvezne kolegije Povijest Gr?ke i Rima i Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici koji sadržajno odgovaraju izbornom kolegiju kojeg su upisali.

Stoga se upozoravaju sljede?i studenti da što hitnije upišu druge izborne kolegije kako bi ostvarili dovoljan broj ECTS bodova:

0130251760 Marko Dikti?
0130258709 Iva Filipovi?
0130252406 Gordan Karli?
0130261064 Marija Lacmanovi?
0016057662 Ana Mavri?
0067413958 Josip Petrli?
0035168984 Filip Ruk
0130254874 Sven Špani?
11.10.2010.