Obavijest studentima
Obavještavaju se studenti na 3. semestru preddiplomskog studija da su kvote na seminarskim grupama iz kolegija Europska i svjetska povijest u ranome novom vijeku popunjene i da se od danas mogu prijaviti samo na seminarske grupe iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka. U vezi s tim, posebno se mole studenti geografije i povijesti da se e-poštom obrate dr. sc. Marku Šari?u, višem asistentu.
15.10.2010.