Raspored seminarskih grupa, 1. godina diplomskog studija
Seminarske grupe na kolegiju Metode i tehnike istraživanja povijesti 19. stolje?a:

UTORAK: Ba?maga, Borove?ki, ?osi?, Drvar, Galina, Husinec, Josipovi?, Kal?i?, Kos, Lujo, Ljubi?, Maduna, Mareni?, Mrvelj, Švec, Švegovi?, Žganec.

SRIJEDA: Galoi?, Korov, Kova?i?, Kraši?, Livaja, Miladin, Mui?, Oki?i?, Periši?, Puši?, Rodi?, Rosandi?, Sitar, Staklarevi?, Švacov, Vidovi?.

Ako netko od upisanih studenata nije bio na uvodnom predavanju i stoga nije ni na jednom gornjem popisu, pridružuje se seminarskoj grupi srijedom.
17.10.2010.