Obavijest za studente 1. godine preddiplomskog studija
Terenska nastava u Arheološkom parku 'Andautonia' u Š?itarjevu i u Muzeju Turopolja u Velikoj Gorici održat ?e se u subotu 23. listopada 2010. Obavezna je za sve studente upisane u kolegije Gr?ki i rimski svijet, Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici i Povijest Gr?ke i Rima sa starom poviješ?u hrvatskih zemalja.

Sastanak je u Utrinama u Novom Zagrebu ispred zgrade HG-spota, preko puta (južno od) tramvajske stanice na Aveniji Dubrovnik. Na tu stanicu voze tramvaji broj 6, 7 i 14, a u neposrednoj blizini, ispod Mosta mladosti, je i okretište s posljednjom stanicom tramvaja br. 8. Prva grupa (prezimena od A do K) sastaje se u 8:45 h. Druga grupa (prezimena od L do Ž) sastaje se u 11:45 h.

Preporu?ljivo je koristiti obu?u i odje?u za boravak u prirodi (može biti mokro i blatnjavo u Š?itarjevu). U slu?aju lošeg vremena terenska nastava se ne odga?a ve? treba ponijeti nepromo?ivu odje?u i obu?u.
17.10.2010.