Obavijest studentima prve godine preddiplomskog studija
Terenska nastava u Solinu i Splitu održat ?e se u subotu 27. studenog 2010. Obavezna je za sve studente prve godine preddiplomskog studija povijesti. Sastanak je u 5.45 h ispred Fakulteta. Potrebno je ponijeti prikladnu koli?inu sendvi?a za doru?ak, ru?ak i ve?eru. Preporu?a se odje?a i obu?a prikladna za boravak na otvorenom (u Saloni može biti blatnjavo i mokro) te zaštita od kiše.
25.11.2010.