Obavijest studentima
Doc. dr. sc. Zrinka Blaževi? u ponedjeljak, 29. studenoga 2010. godine zbog bolesti ne?e održati nastavu iz predmeta Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka, za jednopredmetne studente kao ni konzultacije. Jednopredmetni studenti se mole da do?u na nadoknadu nastavu u terminu za dvopredmetne, u utorak, 30. studenog 2010. godine u 17 sati D-VI.
29.11.2010.