Izvanredni rok u prosincu
Na temelju ?lanka 22. Statuta Filozofskog fakulteta dekan odre?uje izvanredni ispitni rok za bolonjske studente od ponedjeljka 6. do petka 17. prosinca 2010.

Za sve objavljene rokove u prosincu, studenti ?e se u ISVU-u mo?i prijavljivati i odjavljivati do 1 dan u pono? prije ispitnog termina (ako je ispit 6.12. prijave i odjave do 4.12. u pono?).

Termini:
Izvanredni rokovi u prosincu 2010.
04.12.2010.