Nadoknada nastave
Prof. dr. sc. Borislav Grgin održat ?e nadoknadu dva predavanja iz izbornog kolegija Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku u subotu 18. 12. 2010. od 14 do 17 sati, u dvorani A-202.
13.12.2010.