Obavijest studentima
Obavještavaju se studenti koji poha?aju seminar na kolegiju Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka da ?e nadoknada nastave biti u srijedu, 15.12. od 15:30 do 17:00 u A-202 (jutarnja grupa), i od 17:00 do 18:30 u A-202 (podnevna grupa). Tako?er se obavještavaju studenti koji poha?aju seminar na kolegiju Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka (grupa utorkom), da ?e nadoknada nastave biti u petak, 17. 12. od 15:30 do 17:00 u A-201.
14.12.2010.