Obavijest studentima
Nadoknada nastave (predavanje) iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka, za jednopredmetne i dvopredmetne studente održat ?e se u sklopu znanstvene tribine "Kunfini i zlamenja: oznake granica i me?a u Istri od srednjeg vijeka do našeg doba", u ?etvrtak, 16. prosinca 2010. godine, s po?etkom u 11 sati, u Multimedijalnoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu (Ivana Lu?i?a 3, II. kat). Mole se studenti da se prije po?etka tribine jave predmetnom nastavniku.
14.12.2010.