Obavijest
Obrana doktorskog rada Vjerana Kursara pod naslovom 'Nemuslimani i funkcioniranje predmodernoga multikonfesionalnoga drustva u osmanskoj Bosni (1463. - oko 1750.)' održat ?e se u ?etvrtak 23. 12. 2010. u predavaoni A-202 u 11 sati, pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Borislav Grgin, prof. dr. sc. Ekrem ?auševi? (Katedra za turkologiju) i dr. sc. Behija Zlatar (Orijentalni institut u Sarajevu).
20.12.2010.