Obavijest za ISVU ispite
Sve ispite Odsjeka za povijest bit ?e mogu?e prijaviti i odjaviti do dva dana u pono? prije termina ispita, po?evši od subote 29. sije?nja (osim rokova u zadnjem tjednu nastave).

Mole se studenti da pri kraju ispitnog roka prekontroliraju poklapanje ocjena, datuma i ECTS bodova položenih kolegija u indeksu i na studomatu. Ukoliko ima bilo kakvih nepoklapanja, neka se jave profesorima prije upisa u ljetni semestar.
28.01.2011.