Obavijest studentima o jesenskom ispitnom roku iz predmeta "Uvod u historijsku antropologiju" i "Uvod u historijsku imagologiju"
Pismeni ispit iz izborih predmeta "Uvod u historijsku antropologiju" i "Uvod u historijsku imagologiju" održat ?e se u sljede?im terminima:

4. rujna 2007. u 8 sati u D-V
18. rujna 2007. u 8 sati u D-V


Kako bi stekli pravo izlaska na ispit, studenti su dužni predati kriti?ke prikaze najkasnije 24 sata prije ispitnog roka na koji žele iza?i.
21.08.2007.