Promjena ispitnih rokova
Ispit iz Svjetske povijesti 20. stolje?a, kao i ostalih predmeta koje drži prof. Jakovina, održat ?e se 4. i 27. rujna s po?etkom u 10h.


22.8.2007.