Obavijest studentima
Prof. dr. sc. Drago Roksandi? u ponedjeljak, 28. velja?e, ne?e držati nastavu iz predmeta Europske regije i hrvatska povijest 19. stolje?a (predavanje i seminar) zbog sjednice Vije?a Odsjeka za povijest. Izgubljeni sati nadoknaditi ?e se u terminu koji ?e biti dogovoren sa studentima.
25.02.2011.