Obavijest studentima
Raspored kolegija prof. dr. I. Ivelji? na predmetu Hrvatska povijest 19. stolje?a promijenjen je. U srijedu se predavanja za jednopredmetne pomi?u s 8 sati na 9.30-11 h u A-201, a seminar sa srijede 9.30 na petak 8.-9.30 A-202.
05.03.2011.