Obavijest o konzultacijama
Prof. dr. sc. Mirjana Matijevi? Sokol, kao zamjenica pro?elnice Odsjeka za povijest, konzultacije u ljetnom semestru drži ?etvrtkom od 14 do 15 h u kabintetu C - 116.
05.03.2011.