Obavijest
Prof. dr. Nobuhiro Shiba sa Sveu?ilišta u Tokiu održat ?e u ponedjeljak, 21. ožujka 2011. predavanje „My Research Journey and History Textbook Issues“. Predavanje ?e biti održano u Knjižnici Filozofskoga fakulteta u Zagrebu u terminu izme?u 11-12.30 sati.

Profesor Shiba ukratko ?e prikazati svoja vlastita istraživanja te opisati sadašnje stanje istraživanja udžbenika u Japanu. Usporedit ?e udžbeni?ka istraživanja u Isto?noj Aziji s takvim istraživanjima u Jugoisto?noj Europi.
15.03.2011.