Obavijest studentima kombinacije geografija - povijest
Polaznici studijske kombinacije geografija-povijest i povijest-geografija (zajedni?ki studij s Prirodoslovno-matemati?kim fakultetom) obvezani su i na Filozofskom fakultetu ponovo upisati kolegije koje su odslušali, a nisu položili u za to propisanim terminima akademske godine kad su slušali kolegij. Ponovnim upisom obnavljaju pravo da reguliraju obveze koje konkretni kolegiji iziskuju.
21.03.2011.