Obavijest o održavanju ispita
Ispit iz predmeta "Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka" održat ?e se u petak, 7. rujna, u dvorani VII. u 19 sati.
29.8.2007.